Women's Basketball
Taya Novokreshchenova
Name: Taya Novokreshchenova
Position: Forward
Hometown: Moscow, Russia
Class: Sophomore
 
Taya Novokreshchenova's Biography: